Aktivitetsgruppering - niveauinddelte opgaver (lærer)

Du har som lærer mulighed for at oprette en aktivetsgrupperingsaktivitet.

Du kan se et eksempel på brugen af denne aktivitet i forløbet Skriftlig fremstilling - danskopgaver

Her har læreren har valgt at inddele en aktivitet i forskellige niveauer/faner som hedder hhv. G-NIVEAU, E-NIVEAU etc.

PRA - SUP - aktivitetsgruppering 1

Det kunne også være eksempel Let/Middel/Svær eller Begynder/Fortsætter.

Først bør du tilføje de aktiveteter som du ønsker at inddele i niveauerne/fanerne.

Herefter kan du indsætte aktiviteten Praxis Aktivitetsgruppering i dit forløb på følgende måde:

  1. Klik på Tilføj aktivitet og vælg Praxis Aktivitetsgruppering
  2. Giv selve hovedopgaven et navn (fx: Berettende tekster jvf. eksemplet ovenfor)
  3. Udvælg de aktiviteter som du ønsker skal niveauinddeles under punktet Tilknytninger. Mulige aktiviteter vises i dropdownen Vælg Aktivitet. Niveauet navngives i feltet alias og du kan vælge farven på fanen i en dropdown.
  4. Klik Gem og vis.