Aktivitetstypen: Forum

Du kan tilføje forskellige aktiviteter i iPraxis, fx et forum.

Her er der tale om dialogforum (Der findes forskellige typer). Du kan stille betingelser for, hvad der giver status som 'fuldført' og udløser markering i statusbaren. Det kan fx være, at eleverne skal have skrevet ét eller flere indlæg. Krav om indlæg eller svar på indlæg kan være med til at øge aktiviteten i et forum.

Sørg for at være i rediger-mode. Følg denne vejledning:

1. Klik på 'Tilføj materiale eller aktivitet' i bunden af den sektion, hvor forummet skal være.

PRA - SUP - aktivitetstypen forum 1

2. Herefter får du nedenstående menu, hvor du vælger aktiviteten 'Forum'. Bemærk, at du i højre side af skærmen kan læse om aktiviteten 'Forum'. Klik på 'Tilføj'.

PRA - SUP - aktivitetstypen forum 2

3. Noter forummets navn og formål. Du kan evt. få forummets formål vist under forummets navn på forsiden, hvis du sætter flueben i 'Vis beskrivelse på rummets forside'. Vælg til sidst hvilken type forum det skal være.

4. Du kan nu klikke på 'Gem og returner til kurset', så har du tilføjet aktiviteten 'Forum' til iPraxis. Men før du gemmer, har du også mulighed for at arbejde med nogle valgfrie indstillinger for forummet. De vigtigste ser du neden for.

Valgfrie indstillinger

  • Bilag og ordoptælling: Vælg, hvor stor én fil højst må være og hvor mange antal bilag, man kan tilføje. Vælg, desuden om antallet af ord i hvert indlæg skal vises eller ej
  • Abonnement og sporing: Vælg, abonnementstilstand (når man er abonnent på et forum betyder det at man får en mail når der er nye indlæg i forummet). Vælg også om det skal vises på forsiden, når der er nye indlæg
  • Antal tilladte indlæg før der blokeres: Vælg, om du vil blokere en elev, der har lavet for mange indlæg (du vælger antallet) indenfor en given periode
  • Aktivitetsfuldførelse: Vælg, hvad der skal udløse markering i statusbaren (artiklen viser også hvordan, du sikrer, at statusbaren ‘overvåger’ indholdselementet)

Bemærk at du flere steder kan klikke på et lille spørgsmålstegn i en boks og få information.

Når du har valgt de ønskede indstillinger, klikker du på 'Gem og returner til kurset'.