Betinget adgang på forløbssektion

Man kan opsætte en betinget adgang på en sektion i et iPraxisforløb så man først får adgang til en sektion når en forudgående betingelse er opfyldt - eksempelvis løsning af en opgave.

En sådan betinget adgang vil se således ud i iPraxisforløbet.

PRA - SUP - betinget adgang 1

I praksis er Sektionen Økonomi opsat med betinget adgang der henviser til akviteten Afsluttende opgave - Velfærddsamfund.

PRA - SUP - betinget adgang 2

Den betingede adgang opsættes på sektionen ved at slå redigeringstilstand til og vælge Rediger, Rediger emne.

PRA - SUP - betinget adgang 3

Den betingede adgang kan fjernes igen ved at klikke på det røde kryds.