Brug praxisOnline til eksamen (lærer, admin)

Hvis eleverne skal benytte praxisOnline til eksamen, så kræver det, at skolen laver en 'Eksamens-netværksopsætning'. På den måde kan eleverne komme til tilladte ressourcer og ikke andet. Det kan du læse mere om her.

Med hensyn til adgang for censor til forløb kan man dele forløbet vha. elevkoden. Efterfølgende kan man slette censor fra elevlisten igen når censor ikke længere skal have adgang.

Disse vejledninger kan hjælpe i denne forbindelse:

Del forløb med censor

Slet censor fra forløb


Med hensyn til adgang til webbøger rettes henvendelse til support@praxis.dk med anmodning om adgang i en specifik periode. Vi skal bruge oplysning om censors navn, e-mail, UNI-Login (blot brugernavn), ønsket periode samt link til det materiale der ønskes adgang til.