Bruttoliste over faglige mål på FGU (lærer)

Vi har lagt alle faglige mål fra gældende læreplaner og fagbilag til FGU ind i en samlet bruttoliste.

Når du laver et nyt iPraxisforløb helt fra bunden, så brug bruttolisten til at deklarere forløbets faglige mål.  Gør følgende:

  • Download bruttolisten til computer
  • Markér i bruttolisten de faglige mål, som dit forløb dækker
  • Navngiv og gem din version og læg den derefter ind som link i første sektion i dit forløb – så giver du dine elever en deklaration på forløbet og skaber synlige læringsmål.

Når du tilretter et iPraxisforløb udviklet af Praxis og dermed har brug for at justere forløbets faglige mål, så kopier faner med mål til de aktuelle fag/faglige temaer fra bruttolisten ind i Excel-filen i forløbets første sektion. Gør følgende:

  • Download bruttolisten
  • Kopier en fane
  • Åbn filen i forløbets første sektion
  • Indsæt fanen
  • Gentag evt. for flere faner

Download bruttolisten