FGU|Praxis - konceptet (elev og lærer)

FGU|Praxis er digitale læremidler udviklet specifikt til FGU - Forberedende Grunduddannelse. Det består af tre typer af materiale: webBøger®, iPraxisforløb® og boost-forløb®.

webBøger®

webBøgerne til FGU rummer kernestoffet til de almene fag. Bøgerne kan læses fra start til slut, men fungerer især godt som et opslagsværk i samspil med iPraxisforløb - hvor kernestoffet sættes i spil i praksisnære projekter og produktioner.

webBøgerne udnytter de digitale muligheder bedst muligt og understøtter elevmålgruppen optimalt. Bl.a. gennem brug af videoer, oplæsning, indbyggede ordbøger og flere måder at navigere på.

Der er mange forskellige genveje i vores webBøger, som gør det nemmere at finde rundt. Du kan fx få en oversigt over alle bogens billeder og herfra gå til den side, dit valgte billede kommer fra. Det samme kan du gøre med bogens videoer, fakta-bokse og meget mere.

iPraxisforløb®

iPraxisforløbene til FGU er helhedsorienterede og funderet i praksisnære projekter og produktioner. Forløb til PGU/EGU er koblet til faglige temaer og forskellige almene fag. Forløb til AGU er koblet til et eller flere almene fag samt evt. faglige temaer. iPraxisforløbene indeholder cases, eksempler og opgaver.

Som lærer får du adgang til at kopiere forløbene og danne din egen version, hvorefter du nemt kan udskifte eksempler og cases med din egen produktion og skræddersy indholdet til dine specifikke krav. Du kan selvfølgelig også bruge forløbene, som de er. Eller lave dine helt egne forløb fra bunden.

Som elev har du mulighed for at arbejde med produktioner og projekter, som giver mening - samtidig med at du kommer gennem det nødvendige kernestof. Du kan også følge din egen fremgang, og lægge dokumentation i din arbejdsportfolio.

boost-forløb®

Til nogle af de almene fag udvikles der boost-forløb, digitale træningsbaner, hvor du som elev kan træne fx matematik eller grammatik. boost er et adaptivt system, som tilpasser træningen til dit niveau og behov. Det giver en grundlæggende forståelse af stoffet, så du er bedre rustet til at bruge faget i praksis. Når du som elev har været igennem et forløb, tilbyder boost repetition af de stofområder, du havde sværest ved. Du kan vende tilbage og repetere efter behov.

Som lærer kan du via en oversigt (dashboard) få indblik i, hvilket stof dine elever mestrer, og hvilke områder der giver dine elever udfordringer - og med den viden kan du målrette og differentiere din øvrige undervisning.

praxisOnline®
Både webBøger, iPraxisforløb og boost-forløb ligger på den digitale læringsplatform praxisOnline®. Som bruger af FGU|Praxis får du også adgang til en række supplerende materialer. De ligger også på praxisOnline.