Gruppevalg og differentiering (lærer)

Hvis du ønsker at stille opgaver i forskellige sværhedsgrader, kan du differentiere ved at bruge ’Betinget adgang’. Denne funktion gælder ikke kun ’Opgaveaflevering’, men også andre aktiviteter, fx Quiz, Forum osv. Når grupperne er på plads med ’Gruppevalg’, kan du gå til den aktivitet, som du ønsker skal differentieres. 

Som nævnt ovenfor skal du oprette grupper eller lade eleverne oprette grupper først.

Dernæst skal du oprette en aktivitet og gå til ’Betinget adgang’ og klikke på ’Tilføj vilkår’.
Fra listen skal du vælge ’Gruppearbejde’ og derefter vælge den gruppe, som skal gennemføre den ønskede opgave.

’Øjet’, som du ser herunder, bruges til at skjule eller vise aktiviteten (uden adgang) for alle andre elever end dem, som er blevet tildelt opgaven.


PRA - SUP - gruppevalg 1
På enhver aktivitets indstillinger findes menupunktet "Betinget adgang". 

Her er et eksempel på hvordan man arbejder med Opgaveaflevering med forskellige sværhedsgrader tildelt de rette elever.