Hvordan er et iPraxisforløb opbygget? (lærer)

I iPraxis handler det primært om tilegnelse af viden gennem tematiserede aktiviteter og opgaver, som er fagligt tonede til forskellige fagspor.

iPraxisforløbene er opbygget efter samme principper (der kan være afvigelser fra dette). Alle forløb består af en række sektioner (afsnit) med afrundede aktiviteter. Der er mål for det fulde forløb og for de enkelte sektioner. Vær opmærksom på også at tilrette målene, hvis du tilpasser et iPraxisforløb.

Generelt følger iPraxisforløbene følgende opbygning:

  • Introduktion: anslag, intro, mål, praksisrelation, forforståelse
  • Aktiviteter i mange former, fx: opgaver, quizzer, dialogforum m.m.
  • Afslutning: opsamling, refleksion, evaluering 
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk