Hvordan er et iPraxisforløb opbygget? (elev)

I iPraxis handler det om at lære noget ved at arbejde med stoffet. iPraxisforløb består derfor af en række aktiviteter og opgaver med samme tema.

iPraxisforløb er opbygget efter samme principper (der kan være afvigelser fra dette). Alle forløb består af en række sektioner (afsnit) med afrundede aktiviteter. Der er mål for det fulde forløb og for de enkelte sektioner.

Generelt har iPraxisforløb denne opbygning:

  • Introduktion: læringsmål, eksempler og opgaver, hvor du arbejder med det, du allerede ved. På den måde bliver du klar til at lære nyt!
  • Aktiviteter i mange former, fx: opgaver, quizzer, dialog m.m.
  • Afslutning: opsamling, refleksion, evaluering 
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk