Kopier og del forløb - iPraxis (lærer)

Kopier forløb

For at kunne bruge et iPraxis-forløb i din undervisning skal du først kopiere dette. Herefter kan du evt. tilpasse indholdet og dele dette med dine elever og evt. lærerkolleger.

Du kan se en film om at kopiere iPraxisforløb her. Filmen varer ca 4 1/2 minut.

Neden for kan du læse, hvordan du kopierer et forløb.

Når du er logget ind i praxisOnline, har du adgang til forskellige iPraxisforløb. Under selve titelbilledet for materialet kan du se hvad der er iPraxisforløb, og hvad der er webBøger.

iPraxisforløb kan desuden have to farver. De orange iPraxisforløb er de oprindelige originale skabelonforløb. De blå iPraxisforløb er kopierede forløb - altså forløb som du enten selv har kopieret eller som en kollega har kopieret og givet dig adgang til. Du kan kopiere både de oprindelige forløb eller de kopierede forløb. 

Når du vil kopiere et forløb, skal du klikke på titelbilledet og vælge "GÅ TIL DETALJER". Herefter åbnes en menu, hvor du skal vælge "OPRET KOPI AF FORLØBET" og du får nu mulighed for følgende:

  • Ændre titlen, fx tilføje holdnavn (gør titlen unik, så det er nemt at genkende forløbet)
  • Angive holdnavn - bruges til at gruppere favoritter

Ved at klikke på pilen ud for "AVANCERET INFORMATION" får du også mulighed for følgende:

  • Evt. redigere i de øvrige kategorier (fagspor, uddannelse, fag, niveau) - klik på 
  • Oploade et billede (billedet fungerer som forside for forløbet - det anbefales, at oploade et billede, så det er let at genkende forløbet)
  • Evt. linke til læringsmål (så disse fremtræder på forsiden af forløbet - kun hvis du ændrer i læringsmålene, ellers skal du ikke ændre noget her)
  • Lave en kort beskrivelse til forløbet

Klik til sidst på "OPRET FORLØB" hvorefter du ser en side hvor du kan se at oprettelsen er igang.

Når forløbet er oprettet, tilføjes det automatisk til dine favoritter, så du let kan finde det igen. Du behøver derfor ikke blive på siden indtil oprettelsen er færdig.

Del forløb med elev/tilmeld elever til forløb

Klik på titelbilledet til det forløb, du har oprettet (find det fx i dine favoritter eller ved at fremsøge materialet) og vælg "GÅ TIL DETALJER". Når du vil dele forløbet med dine elever, skal du oplyse eleverne den aktiveringskode, der står under forløbets titel (se billede)) i feltet  "AKTIVERINGSKODE - Elev". 

Eleven skal herefter benytte denne vejledning for at få aktiveret licensen til forløbet:


Aktivering af licens i iPraxis

Del forløb med lærerkolleger

Du kan benytte samme metode til at finde aktiveringskode til evt. lærerkolleger der skal have adgang til forløbet. Du skal dog klikke på (vis) ud for feltet "Lærer" for at få vist aktiveringskoden for lærere. 

 

Bemærk at det er meget vigtigt at det kun er lærere der får oplyst denne kode da koden giver adgang til en del funktioner som elever ikke må få adgang til. En lærer kan ikke være både elev og lærer på samme forløb.  

Din kollega skal herefter benytte denne vejledning:

Aktivering af licens i iPraxis

Det anbefales, at din kollega føjer forløbet til sine favoritter, så det er let at finde det igen.

Du og din kollega kan nu i fællesskab redigere og berige forløbet. Det kan du læse om i en anden artikel - se fx artiklen: 'Dele iPraxisforløb mhp samarbejde (lærer)'. 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk