Opret spørgsmål af typen træk og slip på billedet (lærer)

Denne hjælpeartikel beskriver hvordan du nemmest og bedst opretter spørgsmål til spørgsmålsbanken af typen træk og slip på billedet.

Forberedelse:
Først bedes du tage stilling til hvilket baggrundsbillede der skal bruges til at trække og slippe til. Dette billede skal være et samlet billede og indeholde alle de svarmuligheder der skal slippes på billedet.

 Vælg hvilken kategori som spørgsmålet skal oprettes under.

 1. Indtast spørgsmålsnavn og -tekst samt standardpoint for korrekt besvarelse. Yderligere kan du indtaste en generel feedback der vises efter besvarelse.

 2. Under punktet Forhåndsvisning - Baggrundsbillede uploades det baggrundsbillede som skal danne grundlag for træk og slip-besvarelsen.

 3. Under punktet Elementer der kan flyttes uploades de baggrundsbilleder/angives den tekst som skal kunne trækkes til baggrunds-billedet. 

  Husk at angive om det er tekst eller billeder der skal flyttes. Maks. filstørrelse for slip-billederne er 150 * 100 pixels.

  OBS: hvis du angiver en gruppe vil mulighederne i gruppen angives med en farvekode og disse vil kun kunne slippes i et område med tilsvarende farvekode.Markerer du i uendelig vil svarene kunne bruges i flere områder. 


  Ovenstående illustrerer at det første element til flytning er af typen tekst der kan flyttes, i gruppe 1 og at teksten er test.

 4. Under punktet slip-zoner vælges det element som du ønsker at angive den korrekte placering for i dropdown-menuen for Element der kan flyttes.

  Nedenfor illustreres det at det er valgt at flytte elementet Test.

 5. Herefter bliver elementet synligt i forhåndsvisningen. 
  Du kan herefter placere elementet korrekt i forhold til baggrundsbilledet og koordinaterne for slip-zonen vil blive udfyldt automatisk.
  Se eksempel nedenfor:


 6. Ændringerne gemmes ved at vælge Gem ændringer og fortsat med at redigere.

   
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt