Importer gruppe til gruppeopgave i iPraxis (lærer)

Hvis du vil oprette en gruppeopgave i iPraxis, skal du først oprette grupper.

Denne vejledning viser, hvordan du importerer en gruppe ved hjælp af en tekstfil. Der er særlige krav til filformat (se nederst).

Du kan også oprette grupper på andre måder. Du kan selv oprette en gruppe eller auto-oprette en gruppe.

Importer gruppe 

1. I 'Indstillinger' vælger du 'Rumadministration', herefter 'Brugere' og til sidst 'Grupper'.


2. Vælg herefter 'Importér grupper'.

3. Udpeg den fil, der indeholder de grupper, du ønsker at importere (se evt krav til filformat neden for).

4. Klik på 'Importér grupper' for at afslutte importen.

Krav til filformat

Når grupper importeres via en tekstfil, er der følgende krav til filformatet:

  • Hver linje indeholder en post
  • Hverpost er en serie data adskilt af komma
  • Den første post (linje) indeholder en liste med filnavne, som definerer formatet af resten af filen
  • Obligatorisk feltnavn er 'groupname'
  • Valgfrie feltnavne er 'description', 'enrolmentkey', 'picture', 'hidepicture' 
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk