Rumtyper

Praxis' moodle sites har en række særlige felter til rumtyper, som dels betyder noget for hvordan Moodle behehandler rummet og som kan anvendes til at se hvordan rummet er dannet. 

Type Beskrivelse  Særlig funktionalitet
Andet  Anvendes hvis en af de øvrige typer ikke kan anvendes   
Brugergrupperum

Denne rumtype tildeles automatisk til rum der er oprettet vha. den særlige brugergrupperum-funktionalitet. Man bør ikke tildele denne rumtype til andre rum.

 
Emnerum Anvendes når et fag opdeles i særskilte emner. Eksempelvis hvis fag "Fysik" skal opdeles i 3 underrum: Kernefysik, Termondynamik, Elektricitet  Kan oprettes automatisk hvis der findes emnerumsskabeloner eller manuelt via funktionen "Opret emnerum" . Kan skjules automatisk i kursusoversigter, hvis antallet af emnerum forurener kursusoversigten. Hvis blokken relaterede kurser indsættes, viser blokken kurser i samme kategori. 

Emnerumskabelon

Skabeloner, der automatisk vil betyde oprettelse af emnerum for et fag. Er forudsætning for automatisk oprettelse af emneru,  Indikation af at rummet er en skabelon. Anvendes pt ikke aktivt. 

Fagrum 

Rum der er knyttet til at fag/modul/projekt. Eksempelvis en rum til 3a 2021 Dansk eller Projekledelse modul 1 (010121) .  Kan oprettes af integration med indhold hentet fra skabelonrum . Kan vise oversigt over relaterede emnerum. 

Fællesrum 

Anvendes til alle rum, hvor flere hold/klasser deltager.   

Holdrum

Holdrum er rum, der oprettes for en klasse/hold. Anvendes ofte som holdets fælles opslagstavle, da indholdet ikke er specifikt knytte til fag.   

Råskabelon

Anvendes til manuel oprettelse af emnerum, hvor en råskabelon kan bruges som grundlag for at danne et emnerum. En råskabelon vil typisk blot rumme generelle info som læreren selv skal udskifte.   

Skabelon

Skabelon angiver at rummet bruges som udgangspunkt for oprettelse af et moodlerum (uanset type). Eksempelvis en skabelon for Fysik A eller en skabelon for holdrum. Der vil ikke være tilknytte elever til skabeloner.  Indikation af at rummet er en skabelon. Anvendes pt ikke aktivt. 

Sandkasserum

Rum der oprettes af integration som læreren kan bruge til at lege/test i. Elever bør aldrig tilmeldes sandkasserum. 

 

 

 

 

Tværfaglige rum

Tværfaglige rum er rum, der oprettes på baggrund af eksempelvis et fagrum. 

Oprettes som et metalinket rum.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt