Hvordan sætter jeg et iPraxis forløb til gruppeaflevering?

Aktiviteten 'Gruppevalg' giver mulighed for at danne grupper og tilknytte afleveringsopgaver, hvor et gruppemedlem kan aflevere og redigere besvarelsen på gruppens vegne.

I eksemplet her kan du se, hvordan læreren opretter grupper, og kobler dem til én eller flere afleveringsopgaver.
Afleveringsopgaver har ikonet mceclip0.png

Når du har skabt dig overblik over opgaver i forløbet, og hvis du beslutter, at én eller flere opgaver skal være gruppeafleveringer, gør du som vist i filmen her eller i vejledningen længere nede.

Dan grupper

Sørg for at redigering af iPraxis er slået til.

1. Klik på ”Grupper til opgaveaflevering”

2. Klik på ”OPRET GRUPPER”. Dette gøres det antal gange, som der ønskes antal grupper

3. Placér eleverne i grupperne.
Marker de elever der skal være i gruppe sammen -> vælg gruppe under ’Vælg gruppe’ -> Klik på ’TILFØJ’. Gentag til alle elever er placeret.

Tilknyt opgaver

Nu skal du vælge dén eller de afleveringsopgaver, som skal gælde for grupperne.

1. Find 'Grupper til opgaveaflevering' på forsiden af sektionen. Klik ’Rediger’ -> vælg ’Indstillinger’

2. Gå til ’Avancerede indstillinger’ -> ’Opgaver til gruppeafleveringer’ -> vælg ud fra ’Opgavelisten’ hvilke opgaver der skal være afleveringsopgaver ved at klikke på dem.

De valgte opgaver vil nu automatisk være sat op til gruppeaflevering.

Du kan gøre ’Grupper til opgaveaflevering’ synlig, så eleverne kan se, hvem der er i gruppe med hvem. Klik på ’Rediger’ -> klik på ’Vis’.

Hvis du ønsker forskellige gruppeinddelinger til forskellige afleveringsopgaver, indsætter du flere 'Gruppevalg'-aktiviteter, danner grupper og kobler dem til dén eller de opgaver, de skal gælde for. Vi anbefaler, at du navngiver aktiviteten 'Grupper til afleveringsopgaver' eller andet, der giver mening ift. opgaver.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt