En rubric er et evalureringsværktøj, som kan bruges af elever til, at evaluere klassekammeraters opgaver i forbindelse med elev-til-elev evaluering.

Rubric'en udarbejdes typisk af underviseren til en specifik opgave med henblik på relevante læringsmål.

En rubric består typisk af en liste med læringsmål, kriterier eller forventninger, som elevens opgavebesvarelse skal leve op til. Hvert læringsmål eller kriterie kan opfyldes i forskellige grader: f.eks. slet ikke, OK, og meget fint. Af flere forskellige grunde er det vigtigt, at de enkelte niveauer er uddybet tilstrækkeligt.

Bl.a. skaber en sådan uddybning et fælles sprog for feedbacken, samt guider eleverne til at tænke over niveauet indenfor bestemte kriterier. Feedbacken til eleven bliver mere konkret og man sikrer, at eleverne får enslydende feedback.

Du redigerer din rubric under punktet 'rediger vurderingsformular', som du finder ved at være i workshoppens indstillinger. Den viste vurderingsformular afhænger af din valgte karaktergivningsstrategi.

Billedet herunder viser hvor du finder punktet 'rediger vurderingsformular'.

Rediger_vurderingsformular.gif

Når du opsætter din rubric får du mulighed for, at oprette så mange kriterier du finder relevant. Under hvert kriterie, skal du angive forskellige niveauer, der hver giver x antal point. Husk her, at det maksimale antal point ikke overstiger det maksimale antal point tilladt for opgavebesvarelsen.

Dette indstilles under workshoppens karakterindstillinger.

Herunder er en video, som gennemgår opsætningen af en rubric.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt