Nyt iPraxis-layout

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere et nyt og moderne layout i vores iPraxisforløb. Det er vigtigt at understrege at det faglige indhold i dine iPraxisforløb, er det samme som før.

Brugerfladen generelt
Brugerfladen vil stadig være bygget op af sektioner, blokke og aktiviteter.
Fra lærerperspektiv vil det være lettere at trække og slippe både blokke, sektioner og aktiviteter mellem hinanden som før.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen i et iPraxisforløb er som før placeret i venstre side. Her navigerer både lærere og elever imellem forløbets sektioner. Indholdsfortegnelsen kan skjules med ved at klikke på de tre stiplede streger øverst til venstre. Denne nye funktion understøtter samtidig visning på mobiltelefoner og tablets.

Sektioner
Sektionerne i et forløb er stadig placeret i den midterste kolonne. Her kan en lærer redigere hver enkelt aktivitet som før. 

Blokke
I det tidligere design var der mulighed for at placere blokke både til højre og venstre i brugerfladen. I det nye design placeres blokke altid til højre. Det kan være at blokkene i dit forløb står anderledes nu end i det tidligere layout. Klik på Slå redigering til i øverste bjælke til højre, og du kan nu trække blokkene rundt og placere dem hvor du vil. Det er ikke muligt at placere blokke i venstre side af forløbet, som det tidligere layout gav mulighed for. 

Aktiviteter
Forløbets aktiviteter er som før placeret i forbindelse med hver enkelt sektion.

Indstillinger for et forløb

For at gå til indstillinger for forløbet skal du klikke på tandhjulet i højre hjørne og vælge "Indstillinger" og ændre fx Rumlayout eller vælge "Mere" og derefter gå til den funktion du vil indstille, fx. Spørgsmålsbanken. 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk