Gældende FGU-læreplaner, -fagbilag og -vejledninger (elev og lærer)

emu.dk/fgu finder du de gældende:

  • Læreplaner og undervisningsvejledninger til de almene fag på FGU
  • Fagbilag og undervisningsvejledninger til de faglige temaer på FGU

Samme sted ligger der også vejledninger til prøver og eksaminer, nyhedsbrev fra UVM, beskrivelse af de tre FGU-spor, inspiration til undervisningen og beskrivelse af didaktiske principper.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt