Hvordan kan man navigere i en webBog?

Til venstre i webBogen finder du indholdsfortegnelsen.

Som udgangspunkt kan du se bogens kapitler. Du folder indholdsfortegnelsen ud ved at klikke på pil op og ned ud for kapitlerne. 

Hvis du klikker på kapiteloverskrifter og afsnit i indholdsfortegnelsen, kommer du frem til dem. 

Du bladrer dig frem i bogen ved at klikke på pil til højre/venstre inde på bogens sider.

Du kan vælge at fjerne indholdsfortegnelsen, og derved kan du få et større læsefelt. Du fjerner indholdsfortegnelsen ved at klikke på krydset øverst til højre i indholdsfortegnelsen.

Du henter indholdsfortegnelsen frem igen ved at klikke på ikonet for indholdsfortegnelsen:

 

Du finder normalsideberegneren ved at klikke på dette ikon:

 Three dots Generic Mixed icon

Her får du også adgang til en oversigt over hvilke materialer der er brugt i webBogen.

Se også artiklen Genveje i webBog for yderligere information.

 

Information:

Ved at klikke på ikonet Information:

PRA - SUP - hvordan kan man anvigere i en webbog 4

får du adgang til en oversigt over yderligere informationer omkring webBogen.

Se også artiklen Informationer i webBogen for yderligere information.

 

Nyheder:

Ved at klikke på ikonet for Nyheder:

PRA - SUP - hvordan kan man anvigere i en webbog 5

får du en oversigt over nyheder i webBogen eller om vores produkter i øvrigt.

I ovennævnte eksempel indikerer 2-tallet at der er to ulæste nyheder.

Søg i bogen:

Ved at klikke på ikonet for Søg i bogen:

PRA - SUP - hvordan kan man anvigere i en webbog 6

får du mulighed for at søge i bogens indhold ved at taste en søgestreng i et fritekstfelt.

Se også artiklen Søg efter indhold i webBogen for yderligere information.