Hvordan søger man i en webBog?

I webBogen kan du søge efter et bestemt indhold.

Når du klikker på forstørrelsesglasset, kommer der et søgefelt frem. I feltet skriver du, hvad du søger efter.

Du kan vælge, om du vil søge i hele bogen, eller i udvalgte dele, fx kun tekst, faglige ord osv. Under linjen ved søgefeltet kan du vælge eller fravælge blandt indholdsdelene.

Herefter trykker du på 'retur-tasten' eller på den runde pil under søgefeltet.

Nu fremkommer en liste med henvisninger til steder i webBogen, hvor ordet forekommer. 

Når du klikker på disse henvisninger, vil du se indholdet til højre i bogens sider. Listen med henvisninger bliver stående, så du har mulighed for at prøve dig frem, til du kommer det rigtige sted hen.

Du fjerner listen ved at klikke på krydset øverst til højre i søgefeltet.

Stikordsregister
Hvis du har søgt på et fagligt ord eller på et gråzoneord, får du også en ordforklaring. På den måde kan søgefunktionen også bruges som stikordsregister. Du kan læse mere om Faglige ord og Gråzoneord ved at søge på dette via hjælp-knappen.

Ikoner
Der er ikoner på listen med henvisninger. De fortæller, hvilken indholdstype, du kommer frem til. Du kan læse mere om ikonerne ved at søge på 'ikoner' via hjælp-knappen.