iPraxisforløb og ophavsret

Når du tilretter et iPraxisforløb til din egen undervisning, står det dig (næsten) frit at ændre. Dog skal du være opmærksom på, at forfatteren eller forfatterne til forløbet har nogle rettigheder, som du skal respektere.

Det betyder:

  • Du må gerne fjerne tekst (og hele blokke)
  • Du må gerne tilføje tekst (og hele blokke)
  • Du må gerne flytte rundt på tekst (og hele blokke)
  • Du må gerne ændre i spørgsmål og det faktuelle, fx hvad der skal afleveres i portfolioen eller hvor længe en opgave skal vare.

  • Du må ikke skrive om i den tekst, der er mere prosaagtig, dvs. fortæller en historie. Vil du have en ændret fortælling i forløbet, skal du skrive det hele selv.


Desuden må du ikke tage billeder, grafik eller tekst ud af iPraxisforløbet og bruge i en anden sammenhæng. En anden sammenhæng er i andet undervisningsmateriale end iPraxisforløb. Fotos og grafik tilhører forlaget eller er underkastet en brugsretslicens, ifølge hvilken forlaget ikke må sælge, udlåne eller overdrage til andre.

 

Betingelser for brug af praxisOnline:

Du kan se mere om de generelle betingelser for brug af praxisOnline her: