Læg dokumenter i FGU-arbejdsportfolio (elev og lærer)

Det anbefales at bruge UPLOAD TIL PORTFOLIO i blokken Portfolio og ikke længere sektionen Arbejdsportfolio.

En FGU-elev kan – typisk sammen med sin lærer – lægge dokumentation direkte ind i sin arbejdsportfolio.

Vi vil her beskrive hvordan man uploader dokumenter til din arbejdsportfolio.

  1. Gå til sektionen Arbejdsportfolio - den kan have en anden titel hvis din lærer har kaldt den noget andet. Typisk er det sidste sektion i dit forløb.
  2. Klik herefter på opgaven - typisk hedder den Dokumenter til arbejdsportfolio
  3. Vælg BESVAR OPGAVEN og upload relevante dokumenter.

PRA - SUP - læg dokumenter i FGU

Dokumenterne kan derefter ses i arbejdsportfolien ved at finde blokken ’Portfolio’ til højre og åbne den.