1. Praxis vidensbank
  2. iPraxis
  3. Quizspørgsmål og spørgsmålsbank

Opret beregnet spørgsmål - spørgsmålsbank/quiz (lærer)

Når du vil tilføje et spørgsmål til en quiz/spørgsmålsbanken, får du mulighed for at vælge typen 'Beregnet spørgsmål'

Hvad bruges spørgsmålstypen til?

Beregnet spørgsmål bruges, når du vil oprette forskellige versioner af samme spørgsmål med udgangspunkt i en beregning med forskellige numeriske værdier.

Eksempelvis kan spørgsmålstypen bruges til at oprette spørgsmålet:

"Beregn arealet af et rektangel, når bredde er {x} cm og højde er {y} cm"

og samtidigt vil der automatisk blive indsat tilfældige værdier for hhv. x og y.

Du får mulighed for at angive op til 100 værdier for x og 100 værdier for y. 

Samtidigt angiver du i en formel, at det korrekte svar skal beregnes som{x} * {y}.

Dermed oprettes der mange forskellige rigtige svarmuligheder for besvarelse af spørgsmålet vha. ganske få data.

 

Hvordan oprettes denne spørgsmålstype:

Vejledningen nedenfor tager udgangspunkt i, at du allerede har oprettet en quiz som du vil føje spørgsmålet til. Det er kun de vigtigste indstillinger der gennemgås.

For al yderligere dokumentation henvises til den officielle dokumentation her:

Se her for vejledning i oprettelse af quiz.

1. Klik på din nyoprettede quiz. 

PRA - SUP - Opret beregnet 1

2. Klik 'Spørgsmål'.

3. Klik 'Tilføj' og vælg 'Et nyt spørgsmål'

PRA - SUP - Opret beregnet 2

4. Bemærk de mange spørgsmålstyper. Bemærk også, at du får forklaringer til dem i højre side, når du markerer dem. Marker i 'Beregnet' og klik på 'Tilføj'

PRA - SUP - Opret beregnet 3

5. Angiv navn og spørgsmålstekst. I eksemplet med areal på en rektangel kunne spørgsmålsteksten se sådan ud:

PRA - SUP - Opret beregnet 4

6. Indtast formular for svaret. I eksemplet vil den se sådan ud:
PRA - SUP - Opret beregnet 5

Du kan også indtaste tolerance, karakter etc. Vælg herefter 'Næste side'

7. Vælg om spørgsmålet skal tilføjes et privat eller delt datasæt, og om det skal synkroniseres.

8. Vælg herefter de mulige værdier som de angivne jokertegn  (i dette tilfælde {x} og {y} skal kunne have.
Indtast værdierne manuelt eller gå direkte til punktet 'Tilføj' for automatisk at få tilføjet x antal elementer i jokertegn-sættet (dog maks 100).
PRA - SUP - Opret beregnet 6