1. Praxis vidensbank
  2. iPraxis
  3. Quizspørgsmål og spørgsmålsbank

Opret multiple-choice spørgsmål - spørgsmålsbank/quiz (lærer)

Vejledningen nedenfor tager udgangspunk i at du allerede har oprettet en quiz og du vil tilføje spørgsmålet til denne quiz.

Se her for vejledning i oprettelse af quiz.

1. Klik på din nyoprettede quiz. 

PRA - SUP - opret multiple-choice 1

2. Klik 'Rediger quiz' i bloggen 'Indstillinger'.

3. Klik 'Tilføj' og vælg 'Et nyt spørgsmål'

PRA - SUP - opret multiple-choice 2

4. Bemærk de mange spørgsmålstyper. Bemærk også, at du får forklaringer til dem i højre side, når du markerer dem. Marker i 'Multiple-choice' og klik på 'Tilføj'

PRA - SUP - opret multiple-choice 3

5. Noter 'Spørgsmålsnavn' og 'Spørgsmålstekst'

6. Under 'Svar', indtast svarmuligheder ved 'Valg 1', 'Valg 2' osv.

PRA - SUP - opret multiple-choice 4

7. Du angiver, hvad der er det rigtige svar, ved at sætte 'Karakter' til '100 %'.

PRA - SUP - opret multiple-choice 5

8. Klik 'Gem'

Du har nu tilføjet et spørgsmål med svarmuligheder til din quiz. Du kan oprette ligeså mange spørgsmål/svar som du vil.