1. Praxis vidensbank
  2. iPraxis
  3. Quizspørgsmål og spørgsmålsbank

Opret spørgsmålstypen 'fyld huller' i quiz (lærer)

Denne hjælpeartikel beskriver hvordan du opretter spørgsmål af typen ’fyld huller’ i en quiz.

’Fyld huller’ spørgsmålstypen lader dig præsentere en tekst, hvori selvudvalgte ord er erstattet med tomme felter. Besvareren af quiz’en skal udfylde hullerne med de korrekte ord.

Sådan gør du:

Opret en quiz, hvori du opretter et ny spørgsmål og vælger typen ’fyld huller’.

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 1

Herefter vises en indstillingsmenu, hvori spørgsmålet defineres og indstilles. Her kan du bl.a. tage stilling til generelle indstillinger såsom spørgsmålsnavn, strafpoint ved forkert svar, specifik feedback ved korrekt eller forkert svar og generel feedback.

Selve spørgsmålet udformes i feltet spørgsmålstekst.

Her skrives en tekst hvori selvudvalgte ord bliver maskeret med tomme felter. Disse maskerede ord, som besvareren skal indsætte korrekt, skal omsluttes af [ ].

Nedenfor ses et eksempel, hvori ordene Merkur og Venus og Jorden er udvalgt til at blive maskeret med tomme felter. Her er derudover valgt tre forstyrrende svar, som er adskilt ved hjælp af komma.

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 2

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 3

Når du har udformet dit spørgsmål og evt. forstyrrende svar er det tid til at indstille hvordan svarmulighederne skal præsenteres for din quiz deltager.

Der er tre forskellige muligheder: træk og slipfyld tomme og drop-down. Disse indstilles under: flere valgmuligheder > vis svar

Træk og slip

Herunder vises et preview af spørgsmålet med indstillingen træk og slip. Læg mærke til at korrekte svar, som er valgt vha. [] i spørgsmålsteksten, er placeret sammen med de forstyrrende svar. Her trækker quiz deltageren ordene til de tomme felter.

OBS. Det er altid en fordel at indstille de tomme felter til at have samme størrelser uanset længden på det korrekte ord. Således undgår man at deltageren kan gætte det korrekte ord baseret på længden af det tomme felt. Dette indstilles ved at vinge boksen af under flere valgmuligheder > fast størrelse på huller

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 4

Fyld tomme

Herunder ses et preview med indstillingen fyld tomme. Her skriver deltageren i fritekst uden svarmuligheder.

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 5

Drop-down

Herunder ses et preview med instillingen drop-down. Her får deltageren vist en drop-down menu med mulige svar.

PRA - SUP - opret spørgsmålstypen fyld huller i quiz 6

God fornøjelse.