Overvejelser før redigering af iPraxis (lærer)

Alle iPraxisforløb kan tilpasses din konkrete undervisning. Før du går i gang med en tilpasning, er det en god idé at overveje følgende:

  • Hvilke mål skal eleverne nå?
  • Hvilke indholdselementer i forløbet støtter disse mål?
    • hvilke indholdselementer vil du gøre brug af?
    • vil du berige med dine egne indholdselementer?
  • Hvordan skal forløbet sammensættes?
    • vil du ændre på indholdselementernes rækkefølge?