Ret afleveringsopgaver - hurtig bedømmelse (lærer)

1. Klik på den afleveringsopgave i forløbet, som du vil rette. Afleveringsopgaver i iPraxis har dette ikon: 

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 1

På den side der kommer frem, kan du under 'Bedømmelsesopsummering*' se, hvor mange elever/grupper, der har afleveret opgaver, som afventer bedømmelse. 

2. Klik på "Se alle afleveringer"

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 2

 

3. Du ser nu en oversigt over alle elever og deres afleveringer. Klik på fluebenet ved de(n) opgave(r), du vil rette. 

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 3

4. På den side, der efterfølgende vises, kan du se elevens besvarelse og give feedback.

Feedback kan gives som karakterer (fx 7-trin skalaen eller Godkendt/Ikke-godkendt), eller du kan skrive kommentarer. Mulighederne afhænger af, hvordan afleveringsopgaven er indstillet. Du kan læse mere om opgavernes indstillinger her

Husk at klikke på  'Gem ændringer' nederst på siden, når du har rettet afleveringsopgaven. Herefter kan du se, at dine ændringer er gemt. Hvis du vil rette en anden elevs  afleveringsopgave, kan du klikke på 'Fortsæt'.

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 4

 Upload rettede opgaver i en Zip-fil