Ret afleveringsopgaver (lærer) - anmærk filer

Alle filer (Office-filer og pdf) kan rettes direkte i iPraxis. 

Du kan tilføje kommentarer, fremhæve tekst direkte elevens besvarelse. Derudover kan du afgive karakter (hvis opgavens indstilling tillader dette) samt skrive feedback kommentarer.

 

Når du åbner en opgave i iPraxis vil du som lærer se en oversigt over hvilke elever, der har afleveret og hvilke, der stadig mangler. Tryk på knappen "Karakterer" for at rette opgaverne.  

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 1

Rettevinduet ser ud som vist nedenfor, hvor venstre side viser elevens opgave, og højre side vise din samlede feedback på opgaven i form af karakter og samlet tekstfeedback. Hvis du vil se mere om hvordan du retter direkte i elevens opgave, så se denne artikel.

 Du skifter mellem de enkelte elevers afleveringer ved at bruge funktionen i højre hjørne (markeret med lilla) 

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 2

 

Rettevinduet har følgende funktioner:

Med gult:

Informationer om forløbets navn og opgavens navn.

Med rødt:

Informationer om elevens navn og e-mailadresse.

Med lilla:

Mulighed for at vælge hvilken elevs opgave man får vist vha. drop-down menuen

Med mørkegrønt:

Mulighed for at angive en karaker. (Afhænger af opgavens indstillinger). 

Med lysegrønt:

Mulighed for at skrive feedback-kommentarer

Med lyserødt:

Mulighed for at bladre blandt opgavens sider

Med blåt:

Værktøjslinie for .pdf-anmærknings funktionerne

 

Nedenfor ses et eksempel på selve besvarelsen.

PRA - SUP - ret afleveringsopgaver 3

 

Derudover kan vi anbefale at se denne video som er meget illustrativ - selvom den er på engelsk:

https://www.youtube.com/watch?v=dSxxdglCaeE

 

Du kan se mere om at bruge anmærkningsværktøjerne her:

Brug anmærkningsværktøjer