Statusbar i iPraxis, hvor langt er jeg nået? (elev)

Du kan bruge blokken Statusbar til at se en status over hvor langt du er nået i dit iPraxis-forløb.

Blokken findes typisk øverst til højre men din lærer kan have valgt en anden placering til blokken  - eller have valgt helt at fjerne denne. 

PRA - SUP - statusbar i ipraxis 1

Statusbaren viser, hvilke elementer du eksempelvis har afleveret, eller mangler at aflevere.

Et element kunne fx være en opgave, en quiz, et link eller noget helt fjerde.

Hvert element i statusbaren har sin egen kasse (checkboks). Antallet af kasser afhænger af, hvilke elementer, som din lærer har valgt at overvåge.

Klikker du på en af kasserne (checkboksene) kommer du til det tilhørende element.

En kasse (checkboks) kan have forskellige farver:

  • Grøn indikerer typisk at elementet er afleveret/bestået
  • Blå indikerer typisk at elementet ikke er påbegyndt
  • Gul indikerer typisk at elementet er påbegyndt men ikke færdiggjort,eksempelvis hvis der er afleveret men opgaven kræver en bedømmmelse som endnu ikke er afgivet
  • Rød indikerer typisk at elementet ikke er godkendt - det kan være at der er afleveret for sent eller at opgaven ikke er bestået.