1. Praxis vidensbank
  2. iPraxis
  3. Quizspørgsmål og spørgsmålsbank

Tilføj kategori til spørgsmålsbanken i iPraxis (lærer)

Du kan kategorisere quiz-spørgsmål og tilhørende svar i en 'spørgsmålsbank'. Du kan så indstille en quiz til at udvælge et antal tilfældige spørgsmål fra en kategori, og på den måde kan du få quizzen til at fremstå forskellig ved hvert gennemløb.

Sørg for at være i rediger-mode. Følg denne vejledning:

1. klik på ’pilen’ ud for 'Spørgsmålsbank' i indstillingsblokken. klik derefter på ’Kategorier’.

PRA - SUP - tilføj kategori til spørgsmålsbanken i ipraxis 1

2. På næste side ser du evt strukturen for de nuværende kategorier. Under ’Tilføj kategori’ ud for ’Overordnet kategori’ vælger du, om den nye kategori er en ny hovedkategori eller en underkategori (vælg ’top’ for hovedkategori). Derefter noterer du navnet på den nye kategori, og du kan evt. beskrive kategorien.

PRA - SUP - tilføj kategori til spørgsmålsbanken i ipraxis 2

3. Du kan nu klikke på 'Tilføj kategori' i bunden af siden, så har du tilføjet en ny kategori til spørgsmålsbanken i dit iPraxisforløb.

 

Tilføj spørgsmål til dine kategorier

Du kan tilføje spørgsmål til dine kategorier på flere måder, en af måderne er vist herunder.

Følg denne vejledning:

1. Klik på 'Spørgsmålsbank' under 'Indstillingsblokken'

PRA - SUP - tilføj kategori til spørgsmålsbanken i ipraxis 3

2. Vælg den kategori, som du vil tilføje et spørgsmål til

PRA - SUP - tilføj kategori til spørgsmålsbanken i ipraxis 4

3. Klik 'Opret et nyt spørgsmål', vælg spørgsmålstype og tilføj spørgsmålsindholdet, som normalt.

Du har nu tilføjet et nyt spørgsmål til den valgte kategori.