Workshop (lærer)

Workshop aktiviteten er bygget til at understøtte og give håndgribelig værdi i form af point for elev-til-elev evaluering.

Her kan du nemlig give dine elever point for både deres opgavebesvarelser og for kvaliteten af deres evaluring af en anden elevs aflevering. På den måde kan du sætte fokus på vigitgheden af at kunne vurdere materiale på baggrund af deres egen viden.

Derudover kan du, ved brug af rubric vurderingsmetoden, give dine elever et dybere indblik i evalueringskriterierne i en given opgavetype. Rubric vurderingsmetoden lader dig definerer evalueringskriterier og uddybe niveauer inden for disse kriterier, som dine elever kan bruge til at vurderer hinandens opgaver. På den måde får dine elever et unikt indblik i hvad der skal til for, at opnå en eksemplarisk opgave.

Workshop aktiviteten er inddelt i forskellige faser: Opsætningsfasen, besvarelsesfasen, vurderingsfasen og karakterevalueringsfasen.

Denne artikel gennemgår de enkelte faser.

PRA - SUP - workshop 1

Opsætningsfasen

I opsætningfasen skal du udforme og give instruktioner til den opgave dine elever skal aflevere til vurdering, samt opstille vurderingskriteriererne, som dine elever skal vurdere hinandens afleveringer ud fra.

Første trin er at indsætte en workshop aktivitet og beskrive fremgangsmåden for dine elever, som vist i videoen herunder.

 

Herefter skal du vælge den vurderingsmetode du vil lade dine elever benytte til at evaluere hinandens opgaver, samt det antal point man maksimalt kan modtage for henholdsvist sin opgavebesvarelse, samt sin evalueringsindssats.

I dette eksempel har vi valgt rubric vurderinsmetoden, som er en kontrolleret evalueringsstilladsering, hvori du kan beskrive og strukturerer de kriterier eleverne skal evaluerer udfra. Gennemgangen af denne metode finder du i denne hjælpeartikel om rubric vurderingsformularen.

 

Dernæst skal du give instruktioner til den opgave dine elever skal aflevere, samt angive en klar rettesnor for den evaluering eleverne skal give hinanden. Denne rettesnor kunne f.eks. gives ved at bruge rubric vurderingsmetoden.

Besvarelsesfasen

Når du har opsat din workshop tilfredsstillende, kan du åbne op for, at dine elever kan aflevere deres opgave. Dette gør du ved at enten at skifte til besvarelsesfasen manuelt, eller ved at indstillet åbningsperioden for aflevering af opgaven i aktivitetens indstillinger.

Når dine elever har afleveret deres opgaver skal du tildele dem de specifikke opgaver de skal vurdere hver især. Dette gøres under punktet 'tildel afleverede opgaver' i aktivitetens administration. Du kan manuelt bestemme, hvilke opgaver der skal vurderes af hvilken elev eller vælge, at tildele opgaverne tilfældigt.

 

Vurderingsfasen

I vurderingsfasen vurderer eleverne deres tildelte opgave på baggrund af den vurderingsstrategi du har valgt i opsætningsfasen.

Du kan under aktivitetens indstillinger fastlægge indenfor hvilket tidsrum eleverne har mulighed for at vurdere hinandens opgaver.

PRA - SUP - workshop 2

Workshoppen skifter automatisk til vurderingsfasen på den dato du angiver. Vælges der ikke en dato, skal du skifte til fasen manuelt.

Karakterevalueringsfasen

Når der skiftes til karakterevalueringsfasen, lukkes der automatisk for muligheden for, at afgive flere vurderinger.

I denne fase kan du styre, hvor tæt elevens vurdering af en opgave skal være på gennemsnittet af opgavens andre vurderinger for, at opnå en høj karakter.

Luk workshoppen

Når der skiftes til denne fase, vil workshoppen blive lukket og eleverne får deres karakterer.